Välkommen till ODI

Organisations Dialog Index (ODI) är ett verktyg utvecklat av SKL baserat på det brittiska verktyget Departmental Dialogue Index, utvecklat av brittiska regeringens Sciencewise program (www.sciencewise-erc.org.uk) 2009. Här kan du läsa mer om ODI.

Det tar bara någon minut att fylla i.

ODI handlar om att bedöma en organisations 'karaktär' och är inte direkt jämförbart med individuella personlighetstyper eller test. Testresultatet är indikativt och de bästa resultaten uppnås om många kollegor gör testet och jämför sina resultat. Resultatet är en bra grogrund för en diskussion. Det handlar inte om att det finns rätt eller fel organisationskaraktärer. ODI hjälper dig att bättre förstå din organisation så att du kan genomföra dialog på ett sätt som stödjer snarare än motverkar organisationstypen.

 

  • SKR logotyp
  • Framtaget av:
    SKR, medborgardialogprojektet

Verktyget levererat av Nordic Peak Logotyp