Om ODI

Organisations Dialog Index (ODI) är ett verktyg utvecklat av SKL baserat på det brittiska verktyget Departmental Dialogue Index, utvecklat av brittiska regeringens Sciencewise program (www.sciencewise-erc.org.uk) 2009.

ODI är baserat på tankarna kring så kallad Jungiansk Typ och är inte kopplat till Myers Briggs Type Index (MBTI). ODI, likt andra verktyg som Departmental Dialogue Index (http://www.sciencewise-erc.org.uk/cms/assets/Uploads/Strategic-Research-documents/DDI-Tool.pdf), Open Extended Jungian Type Scales (http://personality-testing.info/tests/OEJTS/development/) och Bridges Organisational Character Index (http://www.amazon.com/Character-Organizations-Personality-Organization-Development/dp/0891061495) är skilda från MBTI, även om de har ett gemensamt ursprung.

Även om ODI är baserat på Departmental Dialogue Index så är det en förändrad version anpassad till svenska kommunala förhållanden.

ODI handlar om att bedöma en organisations 'karaktär' och är inte direkt jämförbart med individuella personlighetstyper eller test. Testresultatet är indikativt och de bästa resultaten uppnås om många kollegor gör testet och jämför sina resultat. Resultatet är en bra grogrund för en diskussion. Det handlar inte om att det finns rätt eller fel organisationskaraktärer. ODI hjälper dig att bättre förstå din organisation så att du kan genomföra dialog på ett sätt som stödjer snarare än motverkar organisationstypen.

  • SKR logotyp
  • Framtaget av:
    SKR, medborgardialogprojektet

Verktyget levererat av Nordic Peak Logotyp